Vietnamese News


Vietnamese News

Phức hợp Rầy cà chua khoai tây (TPP)

Thông báo mới về vùng kiểm dịch đối với TPP
Một Thông báo vùng kiểm dịch (QAN) đang có hiệu lực để đối phó và không chế rầy cà chua khoai tây

Read moreVietnamese News

Thông tin cập nhật số 12 – Rầy cà chua khoai tây TPP

Các trường hợp mới phát hiện:
Bộ Nông nghiệp đã xác nhận thêm 4 trường hợp mới phát hiện rầy TPP so với lần cập nhật thông tin ngày 3/4/2017. Lần

Read moreVietnamese News

Thông tin cập nhật số 10 – Rầy cà chua khoai tây TPP

Cập nhật Chỉ thị vùng kiểm dịch
Các thay đổi trong chỉ thị về khu vực bị kiểm dịch sẽ có hiệu lực từ thứ hai 27/3/2017. Đây là đường dẫn vào

Read moreVietnamese News

Thông tin cập nhật số 9 – Rầy cà chua khoai tây TPP

Các trường hợp mới phát hiện:
Bộ Nông nghiệp đã xác nhận thêm 10 trường hợp mới phát hiện rầy TPP so với lần cập nhật vào ngày 13/3/2017. Tổng cộng

Read moreVietnamese News

Cập nhật các qui định được điều chỉnh về xuất khẩu xuyên bang sang South Australia đối với các sản phẩm là ký chủ của ốc xanh (green snail) năm 2017

South Australia (SA) đã thông báo đến Bộ Nông nghiệp và Lương thục Tây Úc (DAFWA) những thay đổi về qui định nhập khẩu các loại sản phẩm là ký chủ của

Read more